6 november van 14.00 tot 16.00 uur

In samenwerking met de gemeente Amsterdam en Bouwend Nederland organiseerde CIAMS op 6 november het Webinar Emissieloos werken in de ondergrond. Van het webinar is een live-stream opgenomen.

De overheid, vertegenwoordigd door de gemeente Amsterdam, heeft een hoge ambitie t.a.v. duurzaam of zelfs klimaatneutraal ondernemen. In de bouwsector, en specifiek de aannemerij die verantwoordelijk is voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur, staat emissieloos werken nog in de kinderschoenen.

Het spanningsveld tussen verwachtingen van de overheid en de ontwikkelingen in de markt op het gebied van emissieloos werken kan grote gevolgen hebben voor voortgang van projecten en de samenwerking tussen netbeheerders, aannemers, bouwers/ontwikkelaars en de overheid.

Door dit webinar en de daarbij behorende initiatieven brengt CIAMS, verwachtingen, knelpunten en oplossingen voor de emissieloze aanleg van ondergrondse infrastructuur bij elkaar brengen.

In het webinar is de start van het living lab aangekondigd. In bijgaande video ligt Jesper Pottuit van Van Gelder toe wat dit living lab inhoudt.

Video webinar

Biografieën

Geert de Jong

Geert de Jong is Programmamanager Luchtkwaliteit en werkt binnen de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Sanne de Graaf

Sanne de Graaf is de manager West voor de afdeling Aansluitingen van Liander en daarmee verantwoordelijk voor de aanleg van aansluitingen van Liander in Amsterdam en Zuid/ Noord Holland. Sanne de Graaf vertegenwoordigt Liander in het strategisch overleg van de Combi Infra Amsterdam. Sanne benadrukt daarin regelmatig de mogelijke invloed van toekomstige eisen en verwachten ten aanzien van het emissieloos werken op het realiseren van de toekomstige plannen voor de ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in Amsterdam. Hij was dan ook één van de initiatiefnemers van het webinar Emissieloos werken.

Michiel Vlam

Projectmanager uitstootvrije mobiliteit voor de gemeente Amsterdam.

Michiel is een ervaren jurist, adviseur en ondernemer op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Hij heeft daarin voor zowel de overheid als het bedrijfsleven diverse functies bekleed en heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in duurzame mobiliteit en het aanjagen van innovaties op dat gebied. Zo heeft hij jarenlang bij Royal Schiphol Group gewerkt aan de verduurzaming van alle luchthavenprocessen.

Voor het programma luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam werkt Michiel met zijn team aan het uitvoeringsplan uitstootvrije mobiliteit met als doel de luchtkwaliteit zodanig te verbeteren dat Amsterdam in 2030 kan voldoen aan de streefwaarden van de WHO voor luchtkwaliteit.

Anne-Fokke de Vries

Anne-Fokke de Vries is secretaris van Bouwend Nederland KOMAT – de Adviesgroep gericht op Materieel in de bouw & infra. Bouwend Nederland is de vereniging van bouw en infrabedrijven. Anne-Fokke de Vries is een groot pleitbezorger van De Groene Koers een initiatief van Bouwend Nederland. De Groene Koers tracht te komen tot een versnelling van de emissiereductie van mobiele werktuigen met als ‘eindpunt’ de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen! De insteek is en blijft dat de ambitieuze verduurzaming haalbaar, betaalbaar en bereikbaarder wordt voor elk bouw & infra bedrijf.

Jesper Pottuit

Jesper Pottuit is 58 jaar, geboren en getogen in Lekkerkerk een dorp onder de rook van Rotterdam. Hij is getrouwd en vader van twee dochters. Nadat hij zijn opleiding aan de MTS in Rotterdam heeft afgerond is hij bij Baas in Waddinxveen gaan werken.Als assistent uitvoerder is hij toen in de kabels en leidingen begonnen. Na ruim 24 jaar Baas is hij bij Hak pijpleidingen gaan werken. hier werkte hij als bedrijfsleider. Na de periode bij Hak is hij bij Van Gelder als bedrijfsleider begonnen. Momenteel is hij directeur Van Gelder Kabel-en montage BV. Naast zijn drukke baan heeft hij als hobby het opknappen van oude huizen, hij heeft nu een oude boerderij onderhanden die hij met hulp van vrienden aan het opknappen is, met als uitdaging het zoveel als mogelijk energieneutraal maken van deze woning.

Theo Hendriks

Theo Hendriks is CEO van HyMove, een bedrijf dat waterstof brandstofcelsystemen levert voor heavy-duty toepassingen als bussen, trucks, bouwmaterieel en binnenvaartschepen.

Theo houdt zich vooral bezig met de vraag hoe zero-emissie toepassingen kunnen worden geïmplementeerd. Dit is meestal geen vraag van techniek of geld, maar van het bij elkaar brengen van de gehele leverketen van gecommitteerde partijen. Transitie doe je niet alleen, maar samen!

Bart Cloosen

Bart Cloosen is de gastheer van het webinar Emissieloos Werken. Bart Cloosen is al meer dan tien jaar werkzaam als Business Intelligence Manager bij VodafoneZiggo. Hij is een echt klantgerichte professional, met een focus op zowel de business als de techniek. Zijn kracht ligt in het leggen van verbindingen en hij is een enthousiaste en gedreven People Leader. Daarnaast is hij is één van de gezichten van VodafoneZiggo en gastheer geweest van verschillende (interne) evenementen.

Harry Wijers

Harry Wijers is sinds eind 2019 de combi-manager van CIAMS, de combi infra Amsterdam. CIAMS is het samenwerkingsverband van Liander, Waternet, KPN en VodafoneZiggo in Amsterdam voor de gecombineerde en gelijktijdige aanleg van ondergrondse infrastructuur. Harry Wijers heeft op verzoek van de netbeheerders het initiatief genomen voor het organiseren van een webinar over emissieloos werken in de ondergrond. De organisatie van dit webinar past perfect bij zijn eigen betrokkenheid bij het onderwerp duurzaamheid, zowel in zijn studie als in zijn werk.

Video's

Jesper Pottuit – living lab

Jesper Pottuit van Van Gelder vertelt over het belang van het living lab “emissieloos werken”, waarin de gemeente Amsterdam, de netbeheerders in Amsterdam en Van Gelder in samenwerken.

Bredenoord

BETROUWBARE EN STABIELE STROOM OP DE BOUWPLAATS, BIJ WERKZAAMHEDEN OF PROJECTEN WORDT EEN STEEDS GROTERE UITDAGING. EISEN AAN UITSTOOT EN GELUIDSOVERLAST WORDEN STRENGER EN SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL BIJ AANBESTEDINGEN. NETAANSLUITINGEN ZIJN AFWEZIG OF ONTOEREIKEND EN DE WACHTTIJDEN VOOR AANLEG LOPEN OP. EN MET AL DIE UITDAGINGEN MOET U TOCH GEWOON RENDABEL BLIJVEN WERKEN. ENERGIE OPSLAG EN HYBRIDE STROOMOPLOSSINGEN KUNNEN DAARBIJ HELPEN!

Hybride oplossingen maken optimaal gebruik van wat er op de specifieke locatie het beste past en in de vergunning geëist wordt. Slimme combinaties van onder andere duurzame energie, het net, batterijen en eventueel aggregaten zorgen voor rendabele stroomoplossingen. Er zijn steeds meer opties in energieopslag. Bredenoord verkoopt en verhuurd sinds 2012 al koppelbare batterijsystemen vanaf 30kWh, veelal gebruikt voor hybride toepassing bij o.a. bouwketen. Afgelopen jaren is het mobiele opslag assortiment uitgebreid met gecontaineriseerde systemen van 660kWh, waardoor er in sommige toepassingen geen conventioneel aggregaat benodigd is.

Geert van den Heuvel

Geert van den Heuvel is directeur van van den Heuvel. Van den Heuvel is één van de huisaannemers van de Combi Infra Amsterdam (CIAMS). In een interview  in voorbereiding op het webinar “Emissieloos werken” schetst Geert van den Heuvel de ambitie en uitdagingen die een aannemer van de aanleg van ondergrondse infrastructuur heeft met het doorvoeren van emissieloos werken in de praktijk.

Bouwmachines.nl

Bouwmachines.nl neemt deel in het webinar Emissieloos werken. Bouwmachines.nl besteedt op haar website veel aandacht aan uitstootvrije mobiele werktuigen, waaronder de test van vier accu elektrische minigravers. Hiermee dragen zij bij aan de acceptatie van emissieloos werken en de kennis over de beschikbaarheid van de juiste uitstootvrij mobiele werktuigen.

Interview Sanne de Graaf

Sanne de Graaf Manager West van de afdeling Aansluitingen van Liander, beschrijft het belang van emissieloos werken voor de netbeheerder.

Uitnodiging Webinar Sanne de Graaf

Het webinar Emissieloos werken vind plaatst op 6 november van 14.00 uur tot 16.00 uur. Meld je aan op ciams.nl.

Wencke de Niet – UItstootvrije mobiele werktuigen

Wencke de Niet, Programmamanager uitstootvrije Mobiele Werktuigen van de Gemeente Amsterdam, beschrijft de ambitie en uitdagingen om tot volledige uitstootvrije mobiele werktuigen binnen de gemeente Amsterdam te komen.

Peter Paul van Voorst tot Voorst – Skoon

Peter Paul van Voorst tot Voorst, oprichter van Skoon, vertelt over de dienstverlening van Skoon, het verhuren van verschillende soorten batterijen van verschillende leveranciers voor allerhande toepassingen, zoals bouwstromen.

Gerard van der Veer -GMB – De Groene Koers

Gerard van der Veer van GMB, deelnemer in de groene koers van Bouwend Nederland, vertelt over de zeer innovatieve wijze waarop GMB met zijn partners emissieloos werkt in een omgeving waar er geen elektrische aansluiting mogelijk is.

DENS – Zero emission power for the construction market

DENS is making renewable energy available for the construction market. This is achieved by using the liquid organic hydrogen carrier (LOHC) Hydrozine as fuel for construction equipment. The Hydrozine generator of DENS, the X2, can generate power for construction sites and charge electrified machines off grid. This allows for construction activities without harmful emissions such as fossil CO2, SOx, NOx or particulate matter.